Открийте символ под капачката и спечелете продукти ОРЛИЦА

Пълни правила: За участие в Кампанията е необходима покупка на един брой от участващия в Кампанията продукт с марка Орлица, а именно Кисело мляко. Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Кампанията, са кисело мляко Орлица 400г, кашкавал Орлица 400 г, салам Бургас 300г.

МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА. За да участва в Кампанията, участникът следва да изпълни следните условия: Участникът следва да закупи 1 (един) брой кисело мляко Орлица и да провери дали под капачката на продукта има изобразен символ, както следва:

Символ „М“  = кисело мляко Орлица 400г
Символ „К“ = кашкавал Орлица 400 г
Символ „С“= салам Бургас 300г

Споделете играта с приятели! Последвайте ни!

Ако е изобразен такъв символ, участникът печели 1 (един) брой от продукта, отговарящ на симовла Награда , която не е потърсена в срок до 30 март, не се предоставя. Един участник може да спечели неограничен брой награди за периода на промоцията, като за всяка спечелена награда участникът следва да разполага с капачка с печеливш символ. Наградите се получават в магазини, обозначени с промо плакат като наградни центрове.

Наградите могат да бъдат получени в рамките на работното време на обекта. В случай че наличностите в магазина не достигат, спечелилият може да потърси наградите си в друг магазин със специален плакат на Кампанията. Подробен списък на всички обекти, в които могат да се получат награди, e наличен на orlitsa.bg. Участниците трябва да запазят като доказателство капачките с печеливши символи. На съхраняваните капачки трябва ясно да се виждат символите. За да получи наградата, спечелилият участник е длъжен да предаде капачката, с чийто символ е спечелил. Наградата се предоставя на участници, които имат право на участие в Кампанията и само срещу предоставяне на печелившите символи. Ако участникът не предаде капачките в обекта, той няма право да получи наградата и наградата не му се предоставя.